Várható eredmények

A projekt keretén belül metagenomikai, molekuláris- és mikrobiológiai módszerekkel mikroorganizmus alapú, valamint enzimes oltóanyagokat állítunk elő, melyek képesek PAH-ok biodegradációjára, azaz ártalmatlanítására. Egyedi molekuláris biológiai tesztek kerülnek kidolgozásra a megfelelő bontási potenciállal rendelkező hibrid oltóanyagok nyomon követesére, valamint a PAH vegyületek biodegradációjában, a felületaktív anyagok előállításában résztvevő taxonok, illetve a lebontás során expresszálódó katabolikus gének gyors, specifikus kimutatására. A technológiák fejlesztését támogatandó, kidolgozásra kerül egy környezettoxikológiai módszeregyüttes. Ez a metodika több trofikus szintről származó tesztorganizmust, valamint érzékeny és innovatív végpontokkal rendelkező módszereket foglal magában, melyekkel a PAH vegyületek és bomlási termékeik potenciális káros hatása a környezetre megbízhatóan monitorozható. A projekt keretében kifejlesztésre kerülő metagenomikai, molekuláris, mikrobiológiai, valamint környezettoxikológiai monitoring metodika korszerű és hasznos eszköztárul szolgál a környezetvédelemben, mind a remediációs eljárásokat alkalmazó szakemberek, vállalatok, mind a döntéshozók számára.

A laboratóriumi kísérleteken alapulva új technológiát fejlesztünk ki a potenciális oltóanyagok léptéknövelt előállítására. Új mikro- és nanostruktúrált szilárd hordozó rendszereket állítunk elő az oltóanyagok stabilitásának, eltárolhatóságának és kezelhetőségének javítására. Technológiát fejlesztünk az oltóanyagok terepi kijuttatására és hasznosíthatóságára, valamint egy in situ on-line monitorozásra alkalmas mérőműszer prototípusa kerül kifejlesztésre a PAH-ok bontásának nyomon követésére. Ezen belül egyedi méréstechnikai eszközökkel komplex adatgyűjtés kerül megvalósításra. Az új technika több alrendszerben lévő elektronikus berendezések (szivattyúvezérlők, vízkezelők, kapcsoló és riasztórendszerek, adatgyűjtők) tetszőleges topológiájú hálózatban történő irányítására és a berendezések pillanatnyi állapotának lekérdezésére, illetve a nem kívánatos állapotok detektálására teremt lehetőséget. A környezeti állapot azonnali értékelhetőségének megteremtésére, feldolgozására és adatrögzítésére szakértői környezet kialakítására is alkalmas. Továbbá kifejlesztésre kerül egy távoli automatikus vagy egyedi irányítói döntés alapján történő távvezérlést is biztosító eszköz prototípusa is.

A projekt során létrehozott új, különböző PAH vegyületek lebontására környezetbarát módon képes biológiai rendszereknek, valamint a hozzájuk kapcsolódó terepi alkalmazhatóságot támogató technológiáknak számos hazai, vagy határon túli terület tehermentesítésénél lehet kulcsszerepe. Különösen a kőolajfinomítok, illetve kőolaj származékokkal dolgozó vegyipari vállalkozások környezetében lesznek hasznosíthatóak a kifejlesztett termékek és szolgáltatások.

A projekt eredményeképpen létrejövő szolgáltatások részeként meghatározásra kerülnek a kifejlesztett eljárások ökológiai lábnyomai, illetve olyan értékelés készül, amellyel a környezeti hatások és a kifejlesztésre kerülő technológiák esetén mind az alkalmazásából származó kedvező hatás, mind az esetleges kockázatok számszerűsíthetőek. Ezzel egy olyan komplex értékelés áll össze a kifejlesztésre kerülő technológiákról, amellyel a jövőben tervezett beavatkozások környezeti hatása prognosztizálható, illetve meghatározhatók azok a prioritások, ahol nagyobb biztonsággal (és kisebb környezeti kockázat/ökológiai lábnyom mellett) alkalmazható egy adott eljárás. A projekt során kifejlesztett oltóanyag és on-line nyomonkövetésre alkalmas prototípus új irányt jelentenek a hazai és a nemzetközi kármentesítési szolgáltatás piacán, professzionális szintre emelve annak minőségét, irányíthatóságát.

 

Kapcsolat
ELGOSCAR Zrt.

Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 164.
Telefon: (+36) 1 363 7231
E-mail: iroda@elgoscar.eu
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégnyilvántartási szám: 01-10-142026

ELGOSCAR Zrt. Minden jog fenntartva.